+421 903 963 807
Služby
Vodovod
 • vnútorný vodovod
 • vonkajší vodovod
 • požiarné vodovody


vnútorný vodovod riešený z medi rekonštrukcia požiarného vodovodu
Kúrenie
 • Podlahové kúrenie
 • Klasické kúrenie
 • Stenové kúrenie
 • Vykurovanie konvektorové
 • Solárny ohrev vody
ústredné vykurovanie solárny ohrev vody podlahové vykurovanie plastohlinnikové
Plynofikácia
 • Vonkajšia
 • Vnútorná


vnútorna plynofikácia vnútorná plynofikácia
Kanalizácia
 • Vonkajšia
 • Vnútorná
 • Domové čističky odpadových vôd
 • Kanalizačné šachty
usádzanie kanalizačnej šachty vnutorná kanalizácia
Stavebné práce
 • Rekonoštrukcie domov a bytov
 • Realizácia prístavieb
 • Zatepľovanie fasád
 • Obklady a dlažby
 • Zamkové dlažby
Vonkajšie obklady Fasády
Roman Vojaček - ERVEARM © 2010 webdesign EARS